Utazok.hu Adatkezelési Tájékoztató melléklete

PK Travel Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla u. 22., e-mail: info@utazok.hu, tel.: 06-1/445-4400, adószám: 23816222-2-41, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a következő weblapot: https://www.utazok.hu (a továbbiakban: Weboldal). E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről.

Rögzített, tárolt személyes adatok
 • vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, cím, neme, születési év
 • foglalások
 • hírlevél/edm kiküldések/megnyitások/kattintások
 • Prémium tagság vásárlás során további adatok: a további tagok nevei, e-mail címei, amennyiben megadja harmadik személy adatait.
Adatkezelés célja
 • vezetéknév, keresztnév, e-mail: hírlevél/edm küldésre, foglalásokhoz, Prémium tagság vásárláshoz
 • neme, születési év: célzott ajánlat (edm)
 • telefonszám: foglalásokhoz, prémium tagság vásárláskor kapcsolattartás miatt
 • hírlevél/edm kiküldések/megnyitások/kattintások statisztikához
 • cím: a szálláshelynek szüksége lehet rá foglaló/bánatpénz érvényesítése érdekében ha lemondja az utat, Prémium tagsági kártya postázásához; marketing célra: reklám postai úton történő megküldéséhez
Adatkezelés jogalapja
 • szerződés teljesítése
 • marketing cél tekintetében érintett hozzájárulása
 • harmadik személy kedvezményezett (jogosult) adatainak megadása esetén ideiglenesen jogi érdekből tároljuk az adatokat, e-mailben értesítjük az érintettet, és amennyiben hozzájárul 7 napon belül az adatkezeléshez, akkor az adatkezelés a hozzájárulás alapján folytatódik, amennyiben nem, akkor automatikusan törlésre kerül
Adat kezelésének időtartama
 • adatok (fiók) érintett általi törléséig
 • vagy amennyiben az érintett szolgáltatást vett igénybe, akkor addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő Ptk. Szerint 5 év)
 • vagy számviteli bizonylat esetében a megőrzési idő 8 év
Adat tárolásának helye, módja
 • harmadik személytől bérelt külső szervereken, illetve a cégcsoporthoz tartozó utazási iroda által szervezett utak foglalásakor az utas anyagai papír alapon is a társaság székhelyén
Addattovábbítás másik adatkezelőnek, adatfeldolgozónak Adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet.
 • a szerződések teljesítése érdekében a következő adatokat továbbítjuk a szállás részére: vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, lakcím
 • a megrendelt Prémium Klub tagsághoz tartozó tagsági kártya megszemélyesítése és a tagok feltüntetése céljából a kártya megszemélyesítésével megbízott cég részére továbbítjuk a tagok neveit (Cool-Press.hu Kft2335 Taksony Széchenyi István út 88/D)
 • a Szolgáltató által igénybe vett mindenkori könyvelő, könyvvizsgáló cég felé a könyveléssel és könyvvizsgálattal kapcsolatban
 • számlázás esetén: szamlazz.hu
 • a Szolgáltató által harmadik féltől bérelt tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak az adatok (CG-Systems Kft., 1096 Budapest, Haller u. 26.)
Adatbiztonság (IT megoldások rövid leírása) A tárhely szolgáltató biztositja a szervereket, melyek tűzfallal védettek, a weboldal biztonságos, https protokollt használ.