Olcsó szállás ajánlatok

Kecskemét és látnivalói (Kecskemét)

Kecskemét, Bács-Kiskun megye székhelye a Kelet-Nyugat-, illetve az Észak-Dél irányú főközlekedési utak kereszteződésében helyezkedik el. Gyönyörű középületei régmúlt korokról mesélnek, múzeumai, galériái jelentős kulturális értékeket hordoznak.

A "hírös" város a történelmi hagyományok és a modern törekvések együttélésének a helyszíne. Az itteni tudományos intézetek munkája révén Kecskemét a hazai kertgazdálkodás egyik központja lett. A XIX. század végén, XX. század elején a város előrehaladását szolgálta a színház, a könyvtár, a múzeum és a művésztelep alapítása is. Világhírű az itteni rajzfilmgyártás, nemzetközi érdeklődés mutatkozik a zenei és a zománcművészeti alkotóműhelyek iránt.

 

LÁTNIVALÓK

 

Cifrapalota

A szecessziós palota 1902-ben épült Márkus Géza tervei szerint. Színes tetőcserepei és mázas homlokzati díszei a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. Itt működik a Kecskeméti Képtár.

 

Magyar Fotográfiai Múzeum

A gyűjtemény több mint 200 ezer pozitív és 75 ezer negatív képből, 16 ezer fényképészeti tárgyi emlékből, éremből és írott dokumentumból áll. Itt őrzik többek között André Kertész hagyatékát.

Az André Kertész hagyaték mellett a legjelentősebb tárgyegyüttesek közé tartozik Rosti Pál 1857-58-as albuma, Balogh Rudolf I. világháborús negatívjai, Moholy-Nagy László 75 felvétele és Kepes György fotogramjai. A múzeum hatalmas gyűjteményét ideiglenes tárlatokon mutatja be.  Itt működik az ország egyetlen fotós szakmai könyvesboltja és antikváriuma is.

 

Magyar Naív Művészek Múzeuma

Magyarország egyetlen országos gyűjtőkörű, festményeket és szoborfaragásokat bemutató naiv szemléletű múzeuma. A ház pincéje naiv művészeti galériaként működik. 

 

Az előkert is kiállítótér: a 3 méter magas gemenci tölgyből faragott pásztor és kutyája Tőke Imre juhász alkotása; az archaikus Esőt óhajtó-szobor Szőrös József munkája.
A múzeum alapját Moldován Domokos teremtette meg, amikor a II. népzenei találkozón, 1969-ben felajánlotta naiv művészeti gyűjteményét a városnak. Az országban egyedülálló állandó és időszaki kiállításokon azóta egyebek között Benedek Péter, Győri Elek, Gajdos János, Buti István, Kada István, Süli András, Pethő János képei, Bereczky György, Őrsi Imre, Gyovai Pál, Polyák Ferenc és mások fafaragásai láthatók.

 

Kodály Intézet, ferences kolostorKodály Intézet Kecskemét

A késő középkori védőtorony felhasználásával, barokk stílusban épült volt ferences kolostor ma a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetnek ad otthont.

 

 

A nagyközönség két célból látogathatja az intézményt. Az egyik a Kodály Zoltán életútjának legfontosabb állomásait és kecskeméti kötődését bemutató kiállítás. Külön figyelemre méltó Borsos Miklós Kodály-portréja. A másik, hogy ebben a környezetben, az évszázados falak között, a hársfás belső udvarban, vagy a hajdani refektóriumban különösen hangulatos nyilvános hangversenyeket rendeznek. Az intézet 1975-ben azért kezdte meg működését, hogy Magyarországon és külföldön segítse a Kodály-életmű fontos részét képező zeneoktatási eljárás, az úgynevezett Kodály-módszer terjesztését és továbbfejlesztését. Azóta az egy-kétéves bentlakásos továbbképzéseken és a Kodály-szemináriumokon több mint 3500 hallgató vett részt. Főként japán, angol, görög, dél-koreai, amerikai, spanyol zenepedagógusok jönnek a kurzusokra.

 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A magyar népi iparművészet egyedülálló múzeuma ez. A XVIII. századi barokk ser- és pálinkafőző házban több mint 2000 népi iparművészeti alkotás látható.

Állandó kiállítása Napjaink tárgyformáló művészete címen a népi iparművészet öt szakágát (faragás, fazekasság, hímzés, szövés, népi kismesterségek) mutatja be tájegységek szerinti csoportosításban. Állandó kiállításon látható Zana Dezső kalotaszegi gyűjteménye.

A múzeum legjelentősebb műtárgyegyüttesei: Kapoli Antal faragásai, Kántor Sándor kerámiái, Kisjankó Bori hímzései és Gerencsér Sebestyén fazekasmunkái.

 

Ókollégium

A volt jogakadémia, ún. ref. ókollégium 1830-ban épült Hofrichter József tervei szerint klasszicista stílusban. Itt működik a Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, és itt kapott helyet a Ráday Múzeum.

Az épület főhomlokzatán és a lépcsőház első emeleti pihenőjénél márványtábla emlékeztet az iskola egykori kiváló diákjára, Jókai Mórra. A második emeleten két professzor, Tatai András és dr. Joó Gyula, valamint Tóth János jogtudós emléktáblája látható. A kőkonzolos, rácsos udvari függőfolyosót 1865-től használhatják a diákok, a tanárok. Ebben az épületben kapott végleges helyet Fuxreiter András különleges, több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye, a páratlan szépségű ásványgyűjtemény.

 

Ráday Múzeum

Bemutatja a Duna-mellék (Duna-Tisza köze, Dél-Dunántúl) kálvinista gyülekezeteinek egyházművészeti és egyháztörténeti emlékeit, valamint Hanga István óragyűjteményét és Fuxreiter András ásványgyűjteményét.

A gyűjtemény értékes darabjai a reformáció előtti időkből fennmaradt, a katolikus szentmiséken használt kelyhek. Külön tárlókban helyezték el a XVII. századi kecskeméti ötvöscéh: Tar Illés, Tar György, Cseh György, Csorcsán Mihály alkotásait. Nagyon szépek a kazettás famennyezetek, az egyházi emlékek: az úrvacsorai és keresztelőedények, templomi berendezési tárgyak, egyháztörténeti dokumentumok. Figyelemre méltó az udvari kopjafa-bemutató és kb. 5000 darabos rajzművészeti és grafikai gyűjtemény.

A gyűjtemény alapja a gróf Ráday család könyvtára. Az 1967-ben alapított budapesti Ráday Gyűjtemény 1983-ban Kecskeméten hozta létre hazánk negyedik református egyháztörténeti múzeumát a sárospataki, a pápai és a debreceni mellett.

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

Szórakaténusz KecskemétKincseket őriznek itt, játéktörténeti ritkaságokat, fából faragva, kócból, csuhéból, s sok minden másból megformálva. A múzeumot a magyar játékkultúra teljes körű gyűjtésére és bemutatására hozták létre.

 

 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 1981. december 4-én nyílt meg Bánszky Pál művészettörténész kezdeményezése nyomán, Kerényi József Ybl-, és Kossuth-díjas építész tervei alapján.
Az elmúlt negyed században létrejött egy különleges gyűjtemény - melyet nagyvonalú adományok is gyarapítottak -, és itt alakult ki a napjainkban már a magyar közművelődés részévé vált játékkészítő és kézműves foglalkozások modellje.

A múzeum állandó kiállítása: Játékok: Titkok, Csodák, Örömök.

 

VárosházaVárosháza Kecskemét

A szecessziós stílusú városháza 1892-1896 között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint. A külső majolikadíszek a Zsolnay-gyárban készültek. A közgyűlési teremben Székely Bertalan freskója látható.

A városháza épületén keleti stílusjegyek vegyülnek a tetőtér kiképzésének franciás megoldásaival, valamint az angliai építészet motívumaival. A palota főhomlokzata kétemeletes, a két oldalszárny és a hátsó front egyemeletes. Bejárati homlokzatán magas, háromszögletű oromfal, baldachinos erkély, négyoszlopos kocsifelhajtó van. A torony a hajdani várkastélyok hangulatát idézi. Falburkolásra nagy számban használtak fel a hazai földből égetett, a magyar népművészet stilizált formáival ékesített kerámiadíszeket.

Az épületben jelenleg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának irodái foglalják el a legtöbb helyet, de itt található a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának egy része. Az épületben működik - bejárata az öregtemplom felől - a Tourinform-iroda.

 

Arborétum

Arborétum KecskemétA 62 hektáros kecskeméti Arborétum a központtól mintegy 3 km-re található. A fiatal növénygyűjteményben ma már többek között tulipánfák, liliomfák, mamutfenyők, tölgyek és gumifák árnyékában pihenhetünk meg. Területe egyházi hagyományokkal rendelkező búcsújáró hely is: itt áll egy 1713-ban épült, Máriának szentelt műemlék-kápolna.

 

 

Az arborétum területét egy egységnek tekintik, noha négy határozottan elkülönülő részből áll: véderdősáv, gyűjteményes rész, tölgygyűjtemény, egyházi terület.

A gyűjteményes rész területe 25 hektár, ahol ösvényszerű elrendezésben mintegy 900 féle fa és cserje található. Ebben a részben láthatók a növényföldrajzi ösvények: mediterrán, atlantikus és pacifikus észak-amerikai, kelet-ázsiai, balkáni, pannóniai stb. Más ösvények esetében morfológiai tulajdonságok, rendszertani szempontok, a növények igényei voltak meghatározóak a kialakítás során. Ilyenek a 'Színes lombok ösvénye', 'Virágos fák és cserjék körútja', 'Hosszútűs fenyők', 'Ciprusok', 'Borókák ösvénye'; 'Sziktűrők és vízkedvelők', 'Szárazságtűrők ösvénye'. Az érdekesebb fásszárú növények felismerését ismertető táblák segítik.

A gyűjteményes részt véderdőövezet veszi körül, mely kedvezően befolyásolja a mikroklímát, továbbá bemutatja az Alföld természetes és mesterséges erdőállomány-típusait.

Az arborétum legfiatalabb része a tölgygyűjtemény (Quercetum), amely a magyarországi, illetve egyes külföldi, száraz viszonyokat elviselő tölgytípusokat mutatja be 16 hektáron.  

A közel kéthektáros egyházi terület 1999-ben a Magyar szentek szoborsétánnyal gazdagodott. Kegyeleti hely, szabadtéri oltár, Lourdes-i barlang, szép sziklakert tekinthető itt meg. A tájban jól érvényesül a 15 stációból álló kálvária.

Az arborétumban kilátó, esőbeállók, pergola, erdei tornapálya, fajátszótér, tanösvények várják a kirándulókat.

 

Bánó-ház

A provinciális barokk, népi lakóház 1730 körül épült. Itt kapott helyet a Magyar Naiv Művészek Múzeuma.

Az alacsonyabb nyugati szárny a XVIII. században, a szép arányú, magas tetős, barokk jellegű főépület a XIX. század elején épült és az alföldi, mezővárosi, kisnemesi lakóház jellegzetes, ma már ritka példája. Moldován Domokos felajánlotta naiv művészeti gyűjteményét Kecskemét városának a II. Népzenei Találkozón, 1969-ben. A Bánó-ház látszott a legalkalmasabbnak a kiállítás elhelyezésére. A romos épületet Kerényi József tervei szerint állították helyre.

 

Bozsó János Gyűjtemény

Az értékes magyar néprajzi és európai iparművészeti gyűjteményt Bozsó János (1922-98) kecskeméti festő és műgyűjtő ajándékozta a városnak. 

A múzeumban látható az Évszázados hagyományok a művészetben című néprajzi kiállítás, ami a XVII-XIX. századi magyar kerámiaközpontokat, festett népi bútorokat, köztük egy XV. századi, erdélyi ácsolt kelengyésládát mutat be.

Az iparművészeti kiállításon XV-XIX. századi kerámia-, bútor-, üveg- és ötvösművészeti tárgyak láthatók - pl. egy kókuszserleg 1594-ből. Az egyházművészeti kiállítás a vallásos áhítat és a búcsúk tárgyi világát idézi meg. A képzőművészeti tárlat bemutatja Bozsó János egyéni stílusú alföldi tájképeit, valamint nagy mesterek alkotásait (Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Iványi Grünwald Béla stb.).

Az állandó kiállítást 1979-ben nyitották meg a Klapka-házban.

 

Evangélikus templom

A romantikus stílusú templom 1862-1863-ban épült Ybl Miklós tervei szerint.

 

A históriai érdeklődésű Ybl Miklós tervét pénzhiány miatt kissé leegyszerűsítve valósították meg. Építésekor felhasználták a Magtár utcában leégett katonai raktár köveit. Romantikus oltárát Gaál József építette, oltárképén Krisztus az Olajfák-hegyén látható.

 

Katona József Emlékház

A magyar drámaírás halhatatlan alakjának szülőházában berendezett tárlat megismertet a drámaíró életével és korával, a magyar nyelvű színjátszás kialakulásával, Katona József művészi pályájával.

A kiállított tárgyak között helyet kaptak Katona József (1791-1830) kéziratai, a család tulajdonából származó óntányér, egy ceruza és a Bánk bán 1821-ben megjelentetett eredeti példánya. A falon függ Katona József hitelesnek mondható portréja, kiállították színháztervét is, itt tartják a Bánk bán színházi pályafutásának dokumentumait, megismerkedhetünk Bánk bán, Tiborc, Melinda, Gertrudis leghíresebb alakítóival.

Katona József Bánk bán című drámáját Kecskeméten először 1847. október 14-én Góts Ede társulata mutatta be. Legnagyobb nemzeti drámánkat azóta közel kétszáz alkalommal játszották a hírös városban, elsősorban a szerzőjéről elnevezett színházépületben.

A házat a költő nagyapja, Katona Tamás építtette a XVIII. század utolsó harmadában. 1810-től kezdve többször átalakították, majd 1991-ben Katona József születésének 200. évfordulójára teljes mértékben rekonstruálták. A drámaíró emlékmúzeumát a Katona József Múzeum alapította 1970-ben.

 

Katona József SzínházKatona József Színház Kecskemét

A barokkos motívumokkal díszítette épületet Fellner Ferdinánd és Helmer Árpád építészek tervezték, az építkezés 1896-ben kezdődött.

A 16 hónap alatt felépített, 900 nézőt befogadó színházat 1896. október 16-án többek között Jászai Mari színésznő vendégszereplésével nyitották meg.

A színház homlokzati szobrait Hausbeitner Henrik bécsi mester készítette. Az emeleti ablakfülkében, a főbejárattól jobbra Kisfaludy Károly, balra Katona József portréja látható. Katona József nevét 1916. november 11-én vette fel Thália kecskeméti temploma.

Katona József Bánk bán című drámáját Kecskeméten először 1847. október 14-én Góts Ede társulata mutatta be. Legnagyobb nemzeti drámánkat azóta közel kétszáz alkalommal játszották a hírös városban.

 

Öregtemplom, társszékesegyház

Öregtemplom KecskemétA késő barokk, copfstílusú öregtemplom a XVIII. század végén épült Oswald Gáspár tervei szerint. A templom 1993 óta a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye társszékesegyháza.

 

 

Az 'öreg' jelző az alföldi szóhasználatban azt jelenti 'nagy', 'hatalmas'. Az épület az Alföld legmagasabb építménye. Harangja 1819-ben készült, melynek súlya 45 tonna, és hangja valamikor egészen Bugacig elhallatszott.

A vörös márvány kapuzat feletti dombormű azt a jelenetet örökíti meg, amikor Krisztus átadja Szent Péternek az egyház kulcsait. Középütt a timpanonban Patrona Hungariae-dombormű van. A kapuzatból tör az ég felé a 35 méter magasságban erkéllyel övezett homlokzati torony. Az erkélyre szép időben érdemes felsétálni a toronyban a lépcsőkön, feledhetetlen panorámában gyönyörködhetünk.

Kecses, lábas korinthoszi pillérek közt, nagyméretű, íves ablakok fölött, az ország legnagyobb számlapú toronyórái mutatják az idő múlását. Az órát 1889-ben készítette a müncheni Johann Manhardt királyi udvari toronyóragyár. A bejárati párkányzat két szélén a négy evangélista látható közös és egyedi jelképeikkel. A homlokzati fülkékben Szent István és Szent László szobrát helyezték el.

Idegenforgalmi látványosságnak számít a Barackos Madonna. A Barackos (Kecskeméti) Madonna oltára, a város környékén termesztett nevezetes gyümölcs dicsőítésére készült.

 

Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Múzeum

Az orvoslás XVIII-XX. századi történetét, valamint az 1766-ban alapított Szentháromság-patikát mutatja be a Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében c. kiállítás.

 

A múzeum 1985-ben jött létre a Megyei Gyógyszertörténeti Szakgyűjtemény és a Megyei Orvostörténeti Gyűjtemény egyesítésével egy 1810 előtt épült parasztpolgári lakóházban. Az épület hosszú homlokzatát két, íves-pilléres bejárati rövid tornác, ún. kódisállás díszíti.

 

ZsinagógaZsinagóga Kecskemét

A mór-romantikus stílusú zsinagóga Zitterbarth János tervei szerint épült az 1860-as években. Itt őrzik Michelangelo 15 szobrának - Melocco Miklós által készített - hiteles másolatát.

 

Az 55 méter magas kupolájú épületet Kerényi József tervei alapján újították fel. Itt kapott helyet a Tudomány és Technika Háza.

 

 

 

 

Szálláshelyek Kecskeméten:

http://www.hungaryrooms.com/szallasok/Kecskemét/

Kecskemét térképe:

http://www.hungaryrooms.com/terkep/Kecskemét/

 

Hozzászólások

Nem található hozzászólás.

Szállás Kecskemét és környékén

6300 Ft/fő/éj - től
-5%

A Sport Hotel Kecskeméten, a frekventált Izsáki út mellett található, körülbelül 2500 méterre az M5-ös autópálya lehajtójától egyenesen. 21 darab kétágyas és 3... Tudjon meg többet!

Szállás Kecskemét - Sport Hotel Kecskemét adatlapja

A HOTEL UNO*** Kecskemét belvárosában található, 200 m-re a Főtértől és a legfontosabb idegenforgalmi látnivalóktól. Jelenleg a 24 db egy-, kettő-, illetve... Tudjon meg többet!

Szállás Kecskemét - Hotel UNO adatlapja

-5%

A Kecskemét külvárosának békés negyedében elhelyezkedő Bajor Panzió ingyenes Wi-Fi-vel rendelkező szobákkal, illetve magyar és bajor specialitásokat... Tudjon meg többet!

Szállás Kecskemét - Bajor Étterem és Vendégház adatlapja