Olcsó szállás ajánlatok

Veszprém, a királynék városa (Veszprém)

A hét dombra épült Veszprémet a királynék városaként is emlegetik: történelmi, építészeti emlékei a honfoglalás koráig nyúlnak vissza. A település a környékének szellemi és gazdasági központja.

VeszprémVeszprém megye székhely két tájegység határán, a Balaton-felvidék és a Bakony között fekszik. A Séd-patak itt mély völgyeket vágott a felszínbe, ezért Veszprémet a hét dombra épült városként is emlegetik A települést a királynék városának is nevezik. Gizella királyné, I. István felesége tette azzá, az ő nevéhez fűződik Magyarország első és legrégibb püspöki székesegyházának alapítása. A veszprémi püspököket illette meg a királynék koronázásának előjoga, ők viselték a királyné kancelláriájának hivatalát.

 

 

A név legendája

A legenda szerint a székesegyház építésekor elfogyott a pénz, és Gizella királyné szeretett volna hozzájárulni az építési költségekhez. Drága bundáját "Vessz, prém!" felkiáltással elhajította, így jelezte, hogy lemond a fényűzésről a templom érdekében. A mondát igaznak tartók szerint ebből a "Vessz, prém" felkiáltásból alakult ki a város neve.
Egy másik magyarázat szerint a város neve a szláv eredetű Bezprem névből származik. Ezt a nevet viselte Vitéz Boleszláv lengyel király fia, aki István király unokaöccse volt. Lehetett ő is a névadó.

 

LÁTNIVALÓK

Gizella-kápolnaGizella-kápolna Veszprém

Az Érseki Palota mellett, azzal egybeépítve áll a magyar Árpád-kori építészet híres alkotása, a XIII. században épített kora gótikus kápolna. Fennmaradt freskói a XIII. század második felében készültek.

Bizánci stílusú freskói, az életnagyságú apostolképek, a magyarországi freskófestészet legrégibb és legszebb emlékei. Külön figyelmet érdemelnek a gyönyörű faragott zárókövek. A Gizella-kápolna kis oltárán felirat hirdeti: "őseink hite a jövő reménye".

A kápolna kétszintes volt; felső szintjének gótikus falpillérei a szomszédos nagypréposti ház falán megmaradtak. A kápolnát először a püspöki palota építésekor restaurálták, amikor a festményeket helyreállították, Koller Ignác ezt oly jelentősnek látta, hogy levélben hírt adott róla a pápának.

A ma ismert kápolnának nincs köze Gizella királynéhoz, mivel későbbi eredetű, így csak a királyné tiszteletét hirdeti.

 

Veszprémi vár

A hét dombra épült város egyik magaslatán alakult ki a vár a X-XI. században. Időközben barokk arculatot kapott a terület, ahol a város látnivalóinak zöme összpontosul. Remek kilátóhelyek és fontos programhelyszínek is találhatók itt.

Nagyrészt már csak a Vár-hegyen körbefutó fal jelzi az egykori erődítményt, de az egykori vár területén minden lépést történelmi épületek kísérnek. Itt alapította Gizella királyné az ország legrégibb püspöki székesegyházát. Az az épület elpusztult, de román stílusú alapjai, gótikus szentélye és altemploma része lett a neoromán stílusú Szent Mihály-templomnak. Gizella nevét viseli a magyar Árpád-kori építészet híres alkotása, a gótikus falképeket őrző kápolna.

 

Érseki palota

Érseki palota VeszprémA Vár legjelentősebb épülete ez a barokk palota. 1765-1776 között épült Fellner Jakab tervei szerint. A nagytermében és kápolnájában lévő barokk falképek J. Cymbal alkotásai.

A püspöki - 1993 óta érseki - palota a magyar barokk építészet egyik remeke. Tervezőjének, Fellner Jakabnak valószínűleg ez a legjelentősebb műve. A palotát 1765 tavaszán kezdték építeni. Fellner ide is a rá jellemző U alakú épületet tervezett; erre inspirálta az is, hogy szűk tér állt a rendelkezésére. A készülő palotába beépítették az itt lévő régi épületek maradványait, ekkor tűntek el a régi királyi palota maradék romjai is.

 

 

Gizella királyné Múzeum

A veszprémi római katolikus püspökség gyűjteménye, és a vidéki plébániákból származó egyházi műkincsek, a hagyatékokból származó szobrok, textíliák, festmények láthatók a múzeumban.

Érdekes látnivaló Vetési Albert miseruhája, melyet a püspök akkor viselt, amikor Mátyás király feleségét, Beatrixot megkoronázta.
A gyűjtemény másik értéke a püspöki palotából átköltöztetett kincstár. A múzeum kincsei között található több XVIII. századi szobor, miseruha, kehely, emléktárgy.

 

Kittenberger Kálmán Növény- és VadasparkKittenberger Kálmán Állatkert Veszprém

Az ország második legnagyobb vadasparkja 1958. augusztus 2-án nyílt meg. A Fejes-völgyi állatkert Magyarországon őshonos és egzotikus állatokat mutat be, tenyészt, gyűjt és cserél.

Az állatkertben több mint 120 állatfaj él, egymás mellett látható a szibériai tigris, a zebra, a gólya vagy a flamingó. Az állatkert legnépszerűbb lakói a majmok. Házuk a park bejáratának közelében van.

Az állatkert lovasiskolájában lovagolni is lehet. Minden évben itt, a Gulya-domb a színhelye a Szent Iván-éji mulatságoknak, a tűzugrásnak. Közös programokkal köszöntik Szent György-napját is, például ekkor van a Fuss az állatkertért! címet viselő jótékonysági futóverseny. Hagyományos esemény, állatkerti ünnep áprilisban a Föld napja, májusban a Madarak és fák napja, a megyei vadásznap vagy októberben az állatok világnapja.

A veszprémi állatkert tagja az Európai Állatkertek Szövetségének.

 

Lackó Dezső Múzeum

Több mint kétszázezer műtárgy segítségével mutatja be a város és a megye múltját a Lackó Dezső Múzeum. Az állandó kiállítás címe: "Térjünk a tárgyra!"

A bakonyszőcsi újkőkori, az inotai halomsír-, az úzsai késő bronzkori leletek, a kora középkori balatonfüredi körmeneti kereszt, I. András törvénybe idéző billoga, a céhes tárgyegyüttes, a szakrális néprajzi gyűjtemény, a bakonyi pásztorművészet emlékei, a német és a szlovák női viseletek és a XIX. századi bútorok tartoznak a múzeum legfontosabb műtárgyai közé.

A múzeum alapításának gondolata az 1870-es években merült fel. A tényleges alapításra akkor került sor, amikor Laczkó Dezső piarista tanár,  geológus a múzeumnak adományozta saját, 8500 darabból álló kövületgyűjteményét. Az intézmény 1903-ban nyílt meg, 1912-24 között az önálló épületet hoztak létre a gyűjtemény számára. A II. világháborúban nem sérültek jelentősen a gyűjtemények, de az épületet helyre kellett állítani. 1951-ben nyithatta meg újra kapuit egy természettudományi, régészeti, néprajzi és történeti anyagból válogatott kiállítással, helyet adva az ország első nyilvános közkönyvtárának is, amely Eötvös Károly Megyei Könyvtár néven 1970-ben költözött önálló épületébe.

 

Római katolikus érseki székesegyház

Az alapjaiban román stílusú, XI. századi eredetű épület gótikus szentélye és altemploma a XIV. század végén készült. Mai alakjában neoromán stílusú a Szent Mihály tiszteletére szentelt templom.

A vár és a város meghatározó épülete a székesegyház, melyet Szent István és Gizella építtetett, az idők folyamán több átalakításon esett át, a török időkben elpusztult. Ma csak 1572-ből származó alaprajzát ismerjük. A templomot gróf Esterházy Imre 1723-ban, a régi tervrajzot felhasználva újjáépíttette barokk stílusban, s nyugati homlokzatra latin nyelven, kronosztihont is alkotva felíratta: Romokból ékesített engem a kegyelet. Ezt az épületet 1907 és 1910 között Hornig Károly püspök átépíttette - Aigner Sándor vezetésével - román stílusban, az eredeti formát keresve; így került a barokk várba a román stílusú székesegyház. A templom falába beépítették a régi köveket, s a szentély gótikus jellege megmaradt.

 

Az első magyar királyi pár szobra

Első magyar királyi pár szobra VeszprémA veszprémi Vár-hegy északnyugati fokán áll az első magyar királyi pár, István és Gizella szoba, Ispánky József 1938-ban készült alkotása.

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Építőipari Múzeum

Hajdan egy kályhásmester élt és dolgozott az épületben. A pincében ma is látható az eredeti égetőkemence. A XX. század első felében is működött az épület földszintjén a műhely.

A múzeum a hazai építő- és építőalapanyag-ipar történetét, tárgyi emlékeit gyűjti. Ide tartozik a Dubniczay-házban lévő téglamúzeum (Vár u. 29.), és a szabadtéri építőipari gépbemutató az egykori házgyár területén (Házgyári út 1.).

A Magyar Építőipari Múzeum központja található az épületben. A magyar építőipar múltjának emlékeit két múzeum, a Dunántúli és a Tiszántúli Építőipar-történeti Múzeum gyűjtötte. Mindkettő egy-egy állami építőipari vállalathoz tartozott. A vállalatok felszámolása következtében a gyűjtemények veszélybe kerültek, megmentésükre alapítványt hoztak létre, mely 1992-ben egyesült, és felvette a Magyar Építőipari Múzeum nevet.

 

Szent György-kápolna

A középkori krónikák szerint a Szent-György-kápolnában tette szüzességi fogadalmát Szent Imre herceg. A román stílusú, X-XI. századi eredetű építményt a székesegyház mellett tárták fel.

A román kori, félköríves szentélyű körkápolna valószínűleg a XI. században épült. A XIII. században gótikus stílusban átalakították, ekkor nyerte nyolcszögletű alakját.

A kápolnát 1957-ben tárták fel. Az ásatások során ekkor találták meg Vetési Albert nagy reneszánsz püspök sírját. A kápolna előtt áll Szent Imre bronzszobra, Erdey Dezső alkotása. Az udvaron, szomszédos épület falán egy emléktábla - Kő Pál alkotása - Géza fejedelmet és Szent Istvánt ábrázolja.

A kápolna a Gizella Királyné Múzeumhoz tartozik.

 

Bakonyi házBakonyi ház Veszprém

A bakonyi kisnemes otthonát mutatja be az 1935-ben épült tájház. A közadakozásból létesült építmény mintájául egy öcsi kisnemesi ház szolgált.

A háromosztatú lakóház a régebbi bakonyi, Balaton melléki építkezést mutatja be, a XIX. század második feléből származó berendezések segítségével. Hosszanti tengelyében húzódik a ház ékességét adó tornác. Erről nyílik a pitvaron keresztül a szabadkéményes konyha, közepén a kőből és téglából épített kettős kemencével. A lakodalmakban használatos, nagyméretű fazekak mellett a változatos formájú cserépedények a városlődi, a sümegi, a tüskevári a szentgáli, a nemesleány-falusi, a veszprémi fazekasok műhelyéből kerültek ki.

A szoba berendezéséhez, a nemesen faragott bútorok legnagyobb részét, a közeli kisnemesi falvakban vásárolták. A sarokpados elrendezés dísze, a zöldszemes kályha. A legszebb darabok a faragott támlájú, barokk és copf székek. A szép, keresztszemes hímzésű párnákkal megrakott kurta ágy Dörgicséről származik. Érdekesség a meglehetősen ritka, kényelmes karosszék, az úgynevezett "gondolkodó szék".

A Veszprémben hajdan virágzó ipar, a csutorás mesterség kellékeit is láthatjuk a tájházban. A csutorának, a kulacsnak az készítéséhez használt speciális esztergapad, különböző vasú vésők, régi fényképek járják körül a mesterséggel kapcoslatos tudnivalókat.

 

Fedezzék fel a Királynék Városát, a folytonosan megújuló, állandóan szépülő Veszprémet, mely 2005-ben "Az Év Települése" lett. "Veszprém, a vendégváró történelem"

 

Szálláshelyek Veszprémben: http://www.hungaryrooms.com/szallasok/Veszprém/

Veszprém térképe: http://www.hungaryrooms.com/terkep/Veszprém/

 

Kirándulás a Bakonyba, Katalin

Kirándulás a BakonybaA Bakony mintegy 4000 négyzetkilométer kiterjedésű karsztos röghegység, a Dunántúli-középhegység legnyugatibb és legnagyobb tagja. A Bakonyt a Devecser és Várpalota között húzódó, nyugat–keleti irányú törésvonal (amelyben a 8. számú fő közlekedési út is halad) két részre osztja: az Északi-Bakonyra és a Déli-Bakonyra. Ez utóbbinak messzire szakadt, magányosan álló darabja a sümegi Várhegy. Az Északi-Bakony hegyei közül a legmagasabb a Kőris-hegy (709 m.). Mellette több, 600 méter fölötti hegy sorakozik, így méltán nevezik az Északi-Bakonyt a Dunántúl tetejének. A Bakony - miután egyik legfőbb kőzete a mészkő - bővelkedik karsztjelenségekben: víznyelők, dolinák, sziklatornyok és barlangok is találhatók itt. tovább »

Balatonalmádi és nevezetességei, Renáta

A Fűzfői-öböl nyugati partjától megváltozik a táj arculata, a lösztakarót vörös permi homokkőből felépülő hegyek, vörös talajú szőlőskertek váltják fel. A 8500 lakosú Almádi igazi üdülőváros. tovább »

Szállásajánlatok Veszprém |  Hotel Veszprém |  Apartman Veszprém |  Vendéglátóhelyek Veszprém

Szállás Veszprém és környékén

Apartmanhaz-Emilia - Balatonalmádi

Vendégházunk Balatonalmádi központi fekvésű részén, csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el. 2-3 fős, illetve 2 szobás / 2+2 fős / apartmanok, valamint 2 és 3... Tudjon meg többet!

Szállás Balatonalmádi - Apartmanhaz-Emilia adatlapja

-5%

A szálloda közvetlenül a Balaton partján található egy 2 hektáros parkosított területen, saját stranddal rendelkezik. Főszezonban a megadott ár félpanziót... Tudjon meg többet!

Szállás Balatonalmádi - Nereus Park Hotel adatlapja

-5%

BALATONALMÁDI városközpontjában 300 m-re a legnagyobb strandtól található 2 szobás, elsőosztályú apartmanunk, mely 4-5 fős családok ,baráti társaságok fogadására... Tudjon meg többet!

Szállás Balatonalmádi - APARTMAN ZSUZSANNA BALATONALMÁDI adatlapja

-5%

Képzeljen el egy hamisítatlan mediterrán hangulatú szállodát csodálatos környezetben! Egy olyan helyet, ahol a kellemes atmoszféra mellett a családias vendégfogadás... Tudjon meg többet!

Szállás Balatonalmádi - Hotel Villa Pax adatlapja